Додаток 2 до Положення. Визначення номінацій та категорій виконавців

11.12.2018


ТВОРЧІ НАПРЯМИ

Виступи учасників Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» оцінюються за такими підномінаціями:

В номінації «НАЖИВО»:

 • художнє читання;
 • літературно-музична композиція, співана поезія Шевченка, зокрема авторська та народна пісня;
 • театралізовані інсценізації творів Шевченка.

В номінації «МІЙ ШЕВЧЕНКО: Музично-театральний»:

 • авторська пісня (присвяти);
 • авторська музична композиція;
 • авторська театральна постановка про Шевченка;
 • танцювальна композиція.

В номінації «ВІДЕОФОРМАТ»:

 • Шевченко мовою оригіналу:
 • читана поезія;
 • літературно-музична композиція, співана поезія Шевченка, зокрема авторська та народна пісня; - відеокліп;
 • театралізована поезія.
 • Шевченко мовами світу:
 • читана поезія; з них: Діалог культур.
 • співана поезія, зокрема авторські та народні пісні на поезії Шевченка;
 • театралізована поезія.
 • Авторські програми про Шевченка:
 • читана поезія -  присвяти Шевченкові та його творам; з них: відеочитання;
 • співана поезія, присвяти Шевченкові та його творам;
 • театралізована постановка про Шевченка;
 • танцювальна композиція;
 • тематичні відеофільми:
 • відеонарис;
 • відеоекскурсія;
 • фільм про Тараса Шевченка.
 • Шевченкове багатоголосся. Флешмоб:
 • читана поезія Шевченка мовою оригіналу;
 • читана поезія Шевченка мовами світу;
 • читана авторська поезія про Шевченка (присвяти).

КАТЕГОРІЇ ВИКОНАВЦІВ:

 • професійні виконавці (артисти професійних театральних установ і концертних організацій, викладачі вищих навчальних закладів культури та мистецтв) та професійні театральні колективи;
 • виконавці-аматори й аматорські театральні колективи;
 • виконавці й театральні колективи вищих та середніх навчальних закладів культури та мистецтв;
 • виконавці - діти та дитячі театральні колективи: 1) 3 - 8 років; 2) 9 - 13 років; 3) 14 - 17 років.

Оцінка виступу учасників здійснюється шляхом заповнення всіма членами журі спеціальної форми і виставлення оцінок за 10-бальною шкалою щодо кожного зі встановлених критеріїв. Підсумкова оцінка визначається шляхом підсумовування балів, поставлених учасникові всіма членами журі.

І. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ В НОМІНАЦІЇ «НАЖИВО»

Головний критерій - глибина опанування Шевченковим Словом, втілення духу творів Великого Кобзаря.

І. Критерії оцінювання професійних виконавців і професійних театральних колективів - у стадії перегляду

 • Виявлення художнього смаку у виборі репертуару.
 • Розкриття теми та ідеї художнього твору, опанування його жанром і стилем, проникнення у внутрішній світ письменника. Усвідомлення виконавцем свого надзавдання, опанування перспективою словесної дії, змістом, формою, логікою, композиційною побудовою, ритміко-інтонаційним звучанням художнього твору, уміння найяскравіше передавати кульмінаційний момент.
 • Виявлення багатства уяви, образного мислення, ступеня емоційної виразності, здатності органічно відчувати й відтворювати голосом живу музику художніх творів.
 • Володіння літературною вимовою, технікою мовлення, інтонаційною виразністю і дикційною чіткістю.
 • Використання невербальних виражальних засобів (міміки, жестів, поз, експресивно-виразних рухів, інтонації, тембру, пауз, звучності, сценічного тону голосу), що відображають найтонші переливи людських настроїв і почуттів.
 • Опанування сценічним простором (мізансцени, сценічне оформлення, зовнішній вигляд конкурсанта, музичний супровід, реквізит), його відповідність жанру твору, задуму виконавця.
 • Здатність зацікавити, захопити глядача, встановити з ним контакт.
 • Виявлення власної виконавської (громадянської) позиції, підтексту, ставлення до актуальних проблем, відтворених у художньому творі.
 • Художній рівень літературно-музичної композиції (жанр, тема, ідея, художня цілісність, образність, конфлікт, темпоритм, актуальність, оригінальність, якість монтажу елементів композиції, рівень акторської та режисерської роботи, образ оповідача, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).
 • Художній рівень вистави чи уривку з вистави (тема, ідея, художня цілісність постановки, рівень акторської та режисерської роботи, актуальність, оригінальність та образна сутність постановки, відповідність виконавської манери жанру та стилю постановки, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).

ІІ. Критерії оцінювання виконавців-аматорів та аматорських театральних колективів - у стадії перегляду

 • Виявлення художнього смаку у виборі репертуару.
 • Розкриття теми та ідеї твору, опанування його жанром і стилем, проникнення у внутрішній світ письменника.
 • Усвідомлення виконавцем свого надзавдання, опанування перспективою словесної дії, змістом, логікою, формою, композиційною побудовою, ритміко-інтонаційним звучанням художнього твору, уміння виділяти основне і другорядне, найяскравіше передавати кульмінаційний момент.
 • Щирість, самобутність, органічність виконання твору, виявлення творчої фантазії, емоційності, експресивності, артистизму виконання, адекватних змісту твору.
 • Володіння літературною вимовою, інтонаційною виразністю, дикційною чіткістю.
 • Використання невербальних виражальних засобів (міміки, жестів, поз, експресивно-виразних рухів, інтонації, тембру, пауз, звучності, сценічного тону голосу), що відображають найтонші переливи людських настроїв і почуттів.
 • Опанування сценічним простором (мізансцени, сценічне оформлення, зовнішній вигляд конкурсанта, музичний супровід, реквізит), його відповідність жанру твору, задуму виконавця.
 • Виявлення власної виконавської (громадянської) позиції, підтексту, ставлення до актуальних проблем, відтворених у художньому творі, здатність зацікавити, захопити глядача, встановити з ним контакт.
 • Уникнення фальшивої декламаційності, удаваного зовнішнього пафосу, замилування текстом, сентиментальності.
 • Художній рівень літературно-музичної композиції (жанр, тема, ідея, художня цілісність, образність, конфлікт, темпоритм, актуальність, оригінальність, якість монтажу елементів композиції, рівень акторської та режисерської роботи, образ оповідача, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).
 • Художній рівень вистави чи уривку з вистави (тема, ідея, художня цілісність постановки, рівень акторської та режисерської роботи, актуальність, оригінальність та образна сутність постановки, відповідність виконавської манери жанру та стилю постановки, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).

ІІІ. Критерії оцінювання виконавців і театральних колективів вищих навчальних закладів культури та мистецтв - у стадії перегляду

 • Виявлення художнього смаку у виборі репертуару.
 • Розкриття теми та ідеї твору, опанування його жанром і стилем, проникнення у внутрішній світ письменника.
 • Усвідомлення виконавцем свого надзавдання, опанування перспективою словесної дії, опанування змістом, формою, ритміко-інтонаційним звучанням художнього твору.
 • Виявлення багатства уяви, образного мислення, ступеня емоційної виразності, здатності органічно відчувати й відтворювати голосом живу музику художніх творів.
 • Володіння літературною вимовою, технікою мовлення, інтонаційною виразністю і дикційною чіткістю.
 • Використання невербальних виражальних засобів (міміки, жестів, поз, експресивно-виразних рухів, інтонації, тембру, пауз, звучності, сценічного тону голосу), що відображають найтонші переливи людських настроїв і почуттів.
 • Опанування сценічним простором (мізансцени, сценічне оформлення, зовнішній вигляд конкурсанта, музичний супровід, реквізит), його відповідність жанру твору, задуму виконавця.
 • Виявлення власної виконавської (громадянської) позиції, підтексту, ставлення до актуальних проблем, відтворених у художньому творі, здатність зацікавити, захопити глядача, встановити з ним контакт.
 • Уникнення фальшивої декламаційності, удаваного зовнішнього пафосу, замилування текстом, сентиментальності.
 • Художній рівень літературно-музичної композиції (жанр, тема, ідея, художня цілісність, образність, конфлікт, темпоритм, актуальність, оригінальність, якість монтажу елементів композиції, рівень акторської та режисерської роботи, образ оповідача, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).
 • Художній рівень вистави чи уривку з вистави (тема, ідея, художня цілісність постановки, рівень акторської та режисерської роботи, актуальність, оригінальність та образна сутність постановки, відповідність виконавської манери жанру та стилю постановки, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).

ІV. Критерії оцінювання виконавців - дітей та дитячих театральних колективів - у стадії перегляду

 • Опанування змістом, формою, ритміко-інтонаційним звучанням художнього твору.
 • Розкриття теми та ідеї твору, проникнення у внутрішній світ письменника.
 • Щирість, органічність виконання твору, виявлення творчої фантазії, емоційності, експресивності, артистизму виконання, адекватних змісту твору.
 • Володіння літературною вимовою, інтонаційною виразністю, дикційною чіткістю.
 • Розуміння твору з позиції логіки, уміння виділяти основне і другорядне, найяскравіше передавати кульмінаційний момент.
 • Виявлення ставлення виконавця до актуальних проблем, відтворених у художньому творі.
 • Культура руху тіла (поза, жестикуляція, міміка), відповідність костюма обраному твору.
 • Здатність зацікавити, захопити глядача, встановити з ним контакт.
 • Уникнення фальшивої декламаційності, удаваного зовнішнього пафосу, замилування текстом, сентиментальності.
 • Художній рівень літературно-музичної композиції (жанр, тема, ідея, художня цілісність, образність, конфлікт, темпоритм, актуальність, оригінальність, якість монтажу елементів композиції, рівень акторської та режисерської роботи, образ оповідача, культура мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).
 • Художній рівень вистави чи уривку з вистави (тема, ідея, художня цілісність постановки, рівень акторської та режисерської роботи, актуальність, оригінальність та образна сутність постановки, відповідність виконавської манери жанру та стилю постановки, опанування технікою мовлення, художнє, музичне та пластичне оформлення).

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ В НОМІНАЦІЇ «ВІДЕОФОРМАТ»

Основні критерії оцінювання відеоробіт у номінації «Відеоформат» базуються на критеріях номінації «Наживо».

Додатковими, не менш важливими критеріями є:

РОЗДІЛ ПЕРЕБУВАЄ У РОЗРОБЦІ

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ В НОМІНАЦІЇ «ВІДЕОФОРМАТ»

Критерії оцінювання відеоробіт у номінації «Відеоформат» базуються на критеріях номінації «Наживо».

Додатковими, не менш важливими критеріями є:

РОЗДІЛ ПЕРЕБУВАЄ У РОЗРОБЦІ

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ В НОМІНАЦІЇ «МІЙ ШЕВЧЕНКО»

3.1. Основні критерії оцінювання відеоробіт у номінації «МІЙ ШЕВЧЕНКО. Музично-театральний» базуються на критеріях номінації «Наживо».

РОЗДІЛ ПЕРЕБУВАЄ У РОЗРОБЦІ

3.2. «Мій Шевченко у художньо-прикладному втіленні»

 ПОДІЛ НА ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ: - від 4 до 6 років; - від 7 до 12 років; - від 12 до 16 років; - від 16 до 20 років; - від 20 до 100 років.

ПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ТА НАПРЯМАМИ МИСТЕЦТВ:

· Живопис (олія, темпера, гуаш, акріл тощо).

· Графіка (малюнок олівцем, пастеллю, ручкою, тушшю, акварель; гравюра).

· Декоративне мистецтво:

 • Вишивка; ткацтво; валяння; станкове мистецтво тощо;
 • Оріґамі, композиція, витинанка, вітраж тощо;
 • Декоративно-візуальне мистецтво (художні витвори на рівних площинах - папері, картоні тощо);
 • Декоративно-прикладне та декоративно-ужиткове мистецтво (художні витвори на природних матеріалах, розпис посуду та елементів інтер'єру).

· Скульптура (пластилін, пластика, пап'є-маше, гіпс, бронза, чавун, барельєф, горельєф тощо).

· Фотомистецтво.

· Нові комп'ютерні та інші інноваційні технології.

ПРИМІТКИ.

 • Перевага надається творам, у яких виявлена оригінальність і креативність візуального рішення.
 • Роботи оцінюються за три доби до початку заходу.
 • Роботи представників інших країн розглядаються окремо.
3.3. «Мій Шевченко у літературному втіленні»


РОЗДІЛ ПЕРЕБУВАЄ У РОЗРОБЦІ

Share
Tweet